6.05.21

Kirjeldus:

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamiseks kuni kehtiva korraldatud jäätmeveo perioodi lõpuni (edaspidi korraldatud jäätmeveost vabastamine), kui jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või äritegevus või muu tegevus

Dokumendid:

Taotluse menetlemine:

Taotluse esitab jäätmevaldaja ehk kinnisasja omanik või korteriühistu esindaja.

Liitumisest vabastamise või sellest keeldumise otsustab keskkonnaspetsialist.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskkonnaspetsialist  tel 443 4049, 51995337.

 

Toimetaja: JULIA ERM