26.05.22
Kirjeldus:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest makstakse toetust huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetuse vahenditest Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Põhja-Pärnumaa vallas elavate seitsme- kuni üheksateistaastaste toimetulekuraskustes perede noortele. Toetuse eesmärk on tagada huvitegevuse ja huvihariduse kättesaadavus ja mitmekesisus, suurendades seeläbi huvihariduses osalevate noorte arvu.

Toetatakse noore ühe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamis kulusid ühes õppeaastas.

Toetuse suurus:

Tasutakse noore ühe huvihariduse või huvitegevuse osalustasu täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50 eurot ühe noore kohta kuus.

Toetuse abil hüvitatakse:

  • huvihariduse või huvitegevuse osalustasu
  • huvihariduse omandamise või huvitegevuses osalemisega tekkinud transpordikulusid kuludokumentide alusel
  • laagris või võistlusel osalemise kulusid, mis on seotud noore huvihariduse või huvitegevusega
  • huviharidusega või huvitegevusega seotud muid isiklike vahendite kulusid (riietus, sporditarbed, õppevahendid jms).
Taotleja: Huvikoolis õppiva õpilase lapsevanem
Toetuse maksmine: Toetus kantakse kooli pidaja pangakontole esitatud arvete alusel.
Õigusaktid:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes perede noortele

Kontakt: Tarvi Tasane, tarvi.tasane@pparnumaa.ee, tel 44 73 702, 5336 3794
Blanketid:

 

Toimetaja: JULIA ERM