17.08.18
Kirjeldus:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest toetatakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas elavate üldhariduskoolides õppivate õpilaste huvihariduse omandamist teise kohaliku omavalitsuse munitsipaal- ja erahuvikoolis. Toetatakse õpilase ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust munitsipaal- või erahuvikoolis.

Vallaeelarvest ei toetata eelkooliealiste laste ja täiskasvanute huvihariduse omandamist.

Erahuvikoolidele, kes on registreeritud teise kohaliku omavalitsuse territooriumil, aga tegutsevad vallas ning on taotlenud tegevustoetust Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20. juuni 2018 määruse nr 31 „Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord" alusel, ei väljastata garantiikirja ja  toetust ei maksta.

Toetuse suurus:

Makstava toetuse maksimaalne suurus on:

  •  munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  • erahuvikooli puhul kuni 10 eurot kuus lapse kohta.
Taotleja: Huvikoolis õppiva õpilase lapsevanem
Toetuse maksmise alused:
  • Taotlus garantiikirja väljastamiseks;
  • huvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  • Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud õpilaste nimekiri.
Toetuse maksmine: Toetus kantakse kooli pidaja pangakontole esitatud arvete alusel.
Õigusaktid:

Huvihariduse toetamise kord

Kontakt: Tarvi Tasane, tarvi.tasane@pparnumaa.ee, tel 44 73 702, 5336 3794
Blanketid: Taotlus garantiikirja väljastamiseks

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE