26.05.22

Kirjeldus:

Avalik üritus on Põhja-Pärnumaa vallas avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

Dokumendid:

Teate esitamine:

Avaliku ürituse teade esitatakse:

  • vähemalt 10 kalendripäeva enne ürituse toimumist
  • vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse toimumist juhul, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine ja ürituse läbiviimiseks on vajalik avaliku ürituse loa väljastamine.
Avaliku ürituse luba

Avaliku ürituse loa väljastamise alused

Sekretär-registripidaja otsustab loa andmise või andmata jätmise 5 tööpäeva jooksul avaliku ürituse teate registreerimisest

Loa andmisest keeldumise alused

Õigusaktid:

Kontakt:

vald@pparnumaa.ee; 447 3702

 

Toimetaja: JULIA ERM