Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

5.03.21

Põhja-Pärnumaa vald osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames rahastatavas projektis, millega kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.

Projekti eesmärk on tagada puudega inimestele Põhja-Pärnumaa vallas paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Projekti tulemusel on vallas kohandatud puudega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, paraneb inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldus- ja kõrvalabi vajadus ning loob eeldused ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele osaleda tööturul.

Toetatavateks tegevusteks on puudega inimese erivajadustest tulenevad eluruumi kohandamised:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine;
  • hügieenitoimingute parandamine;
  • köögitoimingute parandamine.

Projekti I voor kestis Põhja-Pärnumaa vallas 01.09.2018-30.06.2019. Projekti raames kohandati erivajadustele vastavaks 8 inimese eluruumid. Projekti maksumus oli 30 946,33 eurot, millest projekti poolne finantseering oli 26 304,38 eurot.

Projekti II voor kestis 01.05.2019-01.06.2020.  Projekti raames kohandati sobivaks Põhja-Pärnumaa vallas 14 inimese eluruumid maksumusega 59 361,80, millest projektist saadav toetus oli 50 457,53 ning vallavalitsuse omafinantseering 8904,27 eurot.

Projekti III voor kestis 01.09.2020-31.01.2021. Projekti raames kohandati sobivaks Põhja-Pärnumaa vallas 4 inimese eluruumid maksumusega 15 785 eurot, millest projekti toetus oli 13 417,25 eurot ja vallavalitsuse omafinantseering 2367,75 eurot.

 

Toetuse eraldamise alusdokumendid:

1. Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

2. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. mai 2018. a määrus Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord.

 

Projektiga seotud kontaktisikud vallavalitsuses:

Kersti Tilk (Vändra sotsiaaltööspetsilist), tel 53404411, kersti.tilk@pparnumaa.ee

Annika Sumre (Vändra sotsiaaltööspetsialist), tel 5296406, annika.sumre@pparnumaa.ee

Krista Lindmäe (Tootsi sotsiaaltööspetsialist), tel 53761671,krista.lindmae@pparnumaa.ee

Külli Karits (Pärnu-Jaagupi sotsiaaltööspetsialist), tel 53284626, kylli.karits@pparnumaa.ee

Toimetaja: JULIA ERM