Osavõtt volikogu istungitest

21.01.21

Osavõtt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istungitest 2020. aastal:

Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele
22.01   19.02   20.05   17.06   30.06   19.08   16.09  22.10   18.11  16.12       
Margo Dello + + - + + - - + + -    
Priit Enok + + + + + + + + + +    
Olga Kaljuste + + + + + + + + + +    
Roman Kiveste + + + - + + - + + +    
Madis Koit + + + + + + - + + +    
Eha Kuldkepp + + + + + + + + + +    
Tarmo Lehiste + + + + + + + - + +    
Kalev Mitt                 + -    
Jüri Mets + + + + + + + + + +    
Niida-Anita Morgen + + + + + - + + + +    
Gerda Mölder - + + + + + + + + +    
Raul Orav + + + + + + + + + +    
Raul Peetson + + + + + - + + + +    
Jaanus Rahula + + + + + + + + - +    
Heldi Raude + + + + - + + + + +    
Mati Rosenstein + + + + + - + + + +    
Nils Sempelson + + + + + + + + + +    
Marina Simm + + + + + + - + + +    
Silje Lang               + + +    
Tiia Uffert + + + - + + + + + +    
Ülle Vapper - + + + + + + + + +    

 

+ - osales

- - puudus

Volikogu istungite protokollid

Toimetaja: KERSTIN SEMPELSON