Kriisikomisjon

2.05.19

Vallavanema 02.05.2018 käskkirjaga nr 17 kinnitati Põhja-Pärnumaa valla kriisikomisjoni koosseis järgnevalt:

 1. Jane Mets, vallavanem – komisjoni esimees;
 2. Riini Õige, vallasekretär;
 3. Tarvi Tasane, abivallavanem;
 4. Anneli Kaljur, sotsiaalosakonna juhataja;
 5. Riina Kukk, Tootsi halduskeskuse juht;
 6. Mait Talvoja, abivallavanem;
 7. Garri Suuk, AS Mako juhatuse liige;
 8. Rein Kontus, Lääne Päästekeskuse Vändra päästekomando pealik;
 9. Raul Toome, Lääne Päästekeskuse Pärnu-Jaagupi päästekomando pealik.

Kriisikomisjoni asendusliikmeteks, kes asuvad komisjoni volituste ajal nende komisjoniliikmete asemele, kes ei saa komisjoni tööst osa võtta, on:

 1. Tiit Talts, majandusspetsialist;
 2. Toomas Sonts, vallavaraspetsialist.

Kriisikomisjoni põhimäärusega on sätestatud komisjoni ülesanded, õigused ja töökord.

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE