Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik väljapanek

11.09.18

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 11. septembri 2018 istungil kinnitati Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu avaliku väljapaneku ning eelnõu avaliku arutelu aeg ja koht.

Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 27. septembrist-11. oktoobrini 2018 valla veebilehel, Põhja-Pärnumaa vallamajas aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu-Jaagupi halduskeskuses aadressil Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev ja Tootsi halduskeskuses aadressil Töötuse 5, Tootsi alev.

Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu arutamiseks toimub avalik istung 15. oktoobril 2018 kell 16.00 Põhja-Pärnumaa vallamajas Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald.

Igaühel on õigus esitada kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel selle kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldataval istungil on igaühel õigus avaldada suuliselt jäätmekava eelnõu kohta arvamust.

Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava 2018-2023

Jäätmekava eelnõu seletuskiri

 

Lisainfo:

Rita Reppo

keskkonnaspetsialist
rita.reppo@pparnumaa.ee

53482928

Toimetaja: AHTI RANDMERE