OÜ Tootsi Kommunaal juhataja 30.04.2018 käskkirjaga nr 4 on kinnitatud OÜ Tootsi Kommunaal osutatava reovee ärajuhtimise teenuse hinnana Tootsi alevi territooriumil alates 1. juunist 2018. a. ...

1. juunil 2018 muutub Tootsi alevis reovee ärajuhtimise teenuse hind

OÜ Tootsi Kommunaal juhataja 30.04.2018 käskkirjaga nr 4 on kinnitatud OÜ Tootsi Kommunaal osutatava reovee ärajuhtimise teenuse hinnana Tootsi alevi territooriumil alates 1. juunist 2018. a. ...

Osavõtjad 1. Arvamuse andmine Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja korralduse eelnõu kohta. Nõustuti geoloogilise uuringuloa andmisega. 2. Kinnisasja...

Kokkuvõte vallavolikogu 16. mai istungist

Osavõtjad 1. Arvamuse andmine Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja korralduse eelnõu kohta. Nõustuti geoloogilise uuringuloa andmisega. 2. Kinnisasja...

Euroopa Komisjoni statistikateenistuse Eurostati tellimusel viib eraettevõte Vides eksperti läbi uuringu maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Balti riikides, sh Põhja-Pärnumaa...

Toimub uuring maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta

Euroopa Komisjoni statistikateenistuse Eurostati tellimusel viib eraettevõte Vides eksperti läbi uuringu maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Balti riikides, sh Põhja-Pärnumaa...

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste büroo pakub tasuta õigusnõustamise teenust raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste...

Tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste büroo pakub tasuta õigusnõustamise teenust raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste...

Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus pakub tasuta õigusabi maaomanikele, kes puutuvad kokku looduskaitseliste piirangutega ning kellel on sellega seoses tekkinud küsimusi või lahendamist vajavaid...

Tasuta õigusabi maaomanikele

Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus pakub tasuta õigusabi maaomanikele, kes puutuvad kokku looduskaitseliste piirangutega ning kellel on sellega seoses tekkinud küsimusi või lahendamist vajavaid...

Päästeamet viib 7.–11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad...

Päästeamet viib läbi kontrollikampaaniat korterelamutes

Päästeamet viib 7.–11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad...

Lp Kergu ja Kaisma piirkonna elanikud, palume Teil jäätmeid Kergus asuvasse jäätmepunkti (fotol) mitte viia, kuna tegemist ei ole ametliku jäätmete kogumispunktiga. Põhja-Pärnumaa vallal on...

Kergu jäätmepunkti jäätmete viimine on keelatud!

Lp Kergu ja Kaisma piirkonna elanikud, palume Teil jäätmeid Kergus asuvasse jäätmepunkti (fotol) mitte viia, kuna tegemist ei ole ametliku jäätmete kogumispunktiga. Põhja-Pärnumaa vallal on...

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse...

Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse...

Piirkonna politsei aruanne . Kuulati piirkonnapolitseinike Janek Saharenko, Alar Abeli ja Reilika Kivisilla tutvustust politsei tegevuse kohta vallas. Vändra Kultuurimaja põhimäärus...

Kokkuvõte vallavolikogu 18. aprilli istungist

Piirkonna politsei aruanne . Kuulati piirkonnapolitseinike Janek Saharenko, Alar Abeli ja Reilika Kivisilla tutvustust politsei tegevuse kohta vallas. Vändra Kultuurimaja põhimäärus...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Põhja-Pärnumaa vallas...

Ühissõidukipeatusele nime määramise eelnõu avalikustamine

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Põhja-Pärnumaa vallas...

Väljaspool kodu osutatavaks üldhooldusteenuseks nimetatakse isiku hooldamist hooldekodus. Üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes enam...

Üldhooldusteenus Põhja-Pärnumaal

Väljaspool kodu osutatavaks üldhooldusteenuseks nimetatakse isiku hooldamist hooldekodus. Üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes enam...

Alates 01. maist makstakse sotsiaaltoetusi vallas välja ühtsetel alustel (Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määrus nr 14 „ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ").   ...

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused Põhja-Pärnumaal alates 01. maist 2018. a.

Alates 01. maist makstakse sotsiaaltoetusi vallas välja ühtsetel alustel (Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määrus nr 14 „ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ").   ...

Riigihalduse minister kehtestas  29.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/74    maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu...

Riigihalduse minister kehtestas uue maakonnaplaneeringu

Riigihalduse minister kehtestas  29.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/74    maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu...

Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse vastu 9.04.2018-11.06.2018. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatuna...

Hajaasustuse programm on avatud 09.04-11.06.2018

Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse vastu 9.04.2018-11.06.2018. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatuna...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi noorsootöötaja leidmiseks Vändra Noortekeskusesse   Töö kirjeldus: Noortele sisuka vaba aja tegevuste ning...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi noorsootöötaja leidmiseks Vändra Noortekeskusesse

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi noorsootöötaja leidmiseks Vändra Noortekeskusesse   Töö kirjeldus: Noortele sisuka vaba aja tegevuste ning...

1. Peremehetu vara hõivamise algatamine . Algatati Põhja-Pärnumaa vallas, Allikõnnu külas peremehetu vara, Allikõnnu küla ettevõtjaid ja endise vallamaja hoone teenindavate vee- ja...

Kokkuvõte vallavolikogu 28. märtsi istungist

1. Peremehetu vara hõivamise algatamine . Algatati Põhja-Pärnumaa vallas, Allikõnnu külas peremehetu vara, Allikõnnu küla ettevõtjaid ja endise vallamaja hoone teenindavate vee- ja...

Vallavanem kinnitas Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ametnike ja töötajate 2018. a puhkuste ajakava.

Vallavalitsuse teenistujate 2018. a puhkuste ajakava

Vallavanem kinnitas Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ametnike ja töötajate 2018. a puhkuste ajakava.

Selle aasta aprillikuu on Südamekuu . Traditsiooniliselt aprillis toimuvast Südamenädala projektist välja kasvanud ettevõtmise eesmärgiks on juba 25 aastat tutvustada Eesti inimestele...

Regulaarne liikumine parandab südametervist ja seksuaalelu

Selle aasta aprillikuu on Südamekuu . Traditsiooniliselt aprillis toimuvast Südamenädala projektist välja kasvanud ettevõtmise eesmärgiks on juba 25 aastat tutvustada Eesti inimestele...

Näitan: 61-80
Elemente lehe kohta 20
of 6