Uudised ja teated

« Tagasi

Teade keskkonnaloa taotluse saamise kohta

Keskkonnaamet on 22.10.2019 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele saatnud aktsiaseltsi Tootsi Turvas (registrikood 10021374, aadress: Papiniidu tn 5a/1, 80042 Pärnu linn) poolt 04.10.2019 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Metsavere külas Pööravere turbatootsmisala (registriosa number 2432506, katastritunnus 63801:001:0162) ja Pööravere turbatootmisala II (registriosa number 2432506, katastritunnus 63801:001:0163) kinnistutel.

Aktsiaselts Tootsi Turvas omab hetkel kehtivat veeluba nr L.VV/326211 kehtivusega 20.12.2019. Veeluba on väljastatud maavara kaevandamisel eemaldatava vee suublasse juhtimiseks kahe väljalaskmega.

Veeloa taotlus nr 14-6/19/603 on kättesaadav veebilehel http://dhs-adr-kea.envir.ee/.