Uudised ja teated

« Tagasi

Juhtkoera ülalpidamise toetus

Põhja-Pärnumaa vallas lisandus 2020. a sotsiaalhoolekandelisele abile uus sotsiaaltoetus -  juhtkoera ülalpidamise toetus. Juhtkoera ülalpidamise toetust makstakse nägemispuudega isikule, kui isiku elukoht on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas ning ta kasutab igapäevaseks liikumiseks vastava väljaõppe saanud juhtkoera.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonda avaldus koos dokumentidega, mis tõendavad juhtkoera kasutamist ja juhtkoera väljaõpet. Toetus määratakse üheks kalendriaastaks ning toetuse suurus on 65 eurot kuus.