Uudised ja teated

« Tagasi

Liikluskorralduse muudatus 19202 Pärnu-Jaagupi-Kergu riigiteel

Kergu ning Kaisma kogukonna jaoks on olnud murekohaks liiklusohutus 19202 Pärnu-Jaagupi-Kergu riigiteel Coop poe esisel alal.

Kuna jalakäijate liiklusruum teelõigul on kitsas, siis otsustati esmase sammuna see tähistada hoiatusmärkidega 172 „Jalakäijad" ja piirata sõidukiiruse kuni 30 km/h.