Uudised ja teated

« Tagasi

Tunnusta inimest, kes on tunnustamist väärt!

Tunnusta inimest, kes on tunnustamist väärt!

AUKODANIK - määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Põhja-Pärnumaa vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

VALLA VAPIMÄRGI KAVALER - määratakse vallas silma paistnud füüsilisele isikule vallale osutatud teenete eest.

Loe lähemalt SIIT.

Ettepanekud koos põhjendusega saab esitada 15. septembrini kirjalikult valla kantseleisse või aadressil vald@pparnumaa.ee.

HARIDUSVALDKOND

Just nüüd on õige aeg tunnustada oma lapse klassijuhatajat, õpetajat või kedagi, kes on silma jäänud oma panuse eest õppimise või/ja õpetamise arendamisse, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust.

Loe täpsemalt SIIT.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ootab kandidaate järgmistele aunimetustele:

Aasta hariduse tegu, Aasta hariduse sõber, Aasta noorõpetaja, Aasta kooliõpetaja, Aasta klassijuhataja, Aasta lasteaiaõpetaja ja Aasta huvihariduse õpetaja

Aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks kuni 10. septembrini  valla veebilehel oleval e-vormil: https://www.pparnumaa.ee/vald-tunnustab

 

SOTSIAALVALDKOND

Kui tunnete mõnda inimest (või lausa organisatsiooni), kes oma töö või vabatahtliku panusega toetab lastega perede toimetulekut; panustab tervisesporti; teeb vabatahtlikku tööd inimeste abistamiseks; on silmapaistev hooldustöötaja hooldekodus või on keegi mõne suurepärase idee ellu rakendanud. Tublisid inimesi meie ümber on palju! Märgake ja tunnustage neid!

Loe lähemalt SIIT.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ootab kandidaate järgmistele aunimetustele:

Aasta laste ja perede heaolu edendaja, Aasta sotsiaaltöö tegu, Aasta sotsiaaltöö edendaja, Aasta terviseedendaja, Aasta vabatahtlik

Aunimetuste kandidaate saavad esitada kõik inimesed kuni 30. septembrini valla veebilehel oleval e-vormil: https://www.pparnumaa.ee/vald-tunnustab

 

KULTUURI- JA SPORDIVALDKOND

Tunnustamist on väärt ka valla noorte-, kultuuri-, kogukonna-  ja spordivaldkonnas töötavad inimesed, kes on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele ja kultuurielu edendamisele,  esindanud edukalt valda, panustanud valla spordiklubide, -alade, sportlaste ja spordirajatiste edendamisse, suunanud eelneval aastal kogukonna koostööd ja arengut.

Loe täpsemalt SIIT.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ootab kandidaate järgmistele aunimetustele:

Aasta kultuuritegija, Aasta kultuuritoetaja, Aasta  noor, Aasta spordisõber, Aasta spordihing, Aasta sporditegu, Aasta sportlane, Aasta kogukonnaedendaja, Aunimetus Aasta küla.

Aunimetuste kandidaate saavad esitada kõik inimesed alates 1. septembrist kuni 31. oktoobrini  valla veebilehel oleval e-vormil: https://www.pparnumaa.ee/vald-tunnustab

 

ETTEVÕTLUSVALDKOND

Tunnustus on mõeldud piirkonnas tegutsevatele edukatele ettevõtetele, maaelu arendajatele põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonnas ja/või enim töökohti loonud ettevõtetele.

Loe täpsemalt SIIT.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ootab kandidaate järgmistele aunimetustele:

Aasta ettevõte, Aasta maaelu arendaja, Aasta tööandja, Särav startija, Aasta arendusprojekt, Aasta turismitegu

Aunimetuste kandidaate saavad esitada kõik inimesed alates 12. septembrist kuni 30. septembrini  valla veebilehel oleval e-vormil: https://www.pparnumaa.ee/vald-tunnustab