Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte ja video 15. juuni volikogu istungist

Kokkuvõte juuni kuu volikogu istungist.

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu II koosseisu kümnes istung toimus 15. juunil  2022.a Vändra Halduskeskuses volikogu saalis.

 • Umbusaldusavaldus volikogu esimehele Ülle Vapperile ei leidnud toetust;
 • Umbusaldati vallavanem Rein Kontust;
 • Umbusaldusavaldus abivallavanem Jaanus Rahulale ei leidnud toetust;
 • Vallavanema asendajaks kuni uue vallavanema valimisteni (hiljemalt 15.08.2022) määrati abivallavanem Tarvi Tasane;
 • Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2023-2026 aastani I lugemine. Arengukava eelnõu avalik väljapanek arvamuste ja ettepanekute avaldamiseks kestab  kuni 05.08.2022.a;
 • Algatati Põhja-Pärnumaa valla teehoiukava aastateks 2023-2026;
 • Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määrusega nr 10 vastu võetud "Põhja-Pärnumaa valla finantsjuhtimise korda";
 • Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018.a määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda";
 • Algatati detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine Söörike farmile;
 • Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla konsolideerimisgrupi 2021. aasta majandusaasta aruanne;              
 • Muudeti Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 54 vastuvõetud „Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise korda";

Kuulati informatsiooni:

 • Vändra katlamaja arengutest;
 • Tootsi kooli renoveerimise projektist;
 • Vallavalitsuse vastust revisjonikomisjoni aruandele.

Volikogu istung on järelvaadatav:  https://www.youtube.com/watch?v=fy4dZZ6arH4

 

Ülle Vapper

Volikogu esimees

e-mail: ulle.vapper@pparnumaa.ee