Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ülevaatamise ja muutmise avalik väljapanek

Arengukava muutmise esimesele lugemisele ja avalikustamisele esitatud eelnõu tekstiline osa sisaldab üldist faktilist osa, tegevuskava ja eelarvestrateegiat aastateks 2022-2025.

Põhja-Pärnumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 2022-2025 on läbinud volikogus esimese lugemise.

Avalikule väljapanekule pandud täiendatud arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 ootab kogu valla elanike poolset kaasamõtlemist ja arvamuste ning ettepanekute esitamist kirjalikult vallavalitsuse e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee või paberkandjal Pärnu-paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87701 (vallamaja).

Ettepanekuid ootame kuni 31. juulini 2021 kaasaarvatud.

Peale kõikide parandusettepanekute saabumist saadame need Põhja-Pärnumaa vallavolikogu komisjonidele seisukoha kujundamiseks.

Arengukava avalikud arutelud toimuvad:

10.augustil 2021. a TOOTSI Halduskeskuses kell 17.00

11.augustil 2021. a  VÄNDRA vallamajas kell 17.00

12.augustil 2021. a PÄRNU-JAAGUPI Halduskeskuses kell 17.00

Ootame aktiivset kaasarääkimist.

See on meie vald ja me ise saame selle tegemisi ja ettevõtmisi paremaks muuta.

 

Reet Olev

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Planeerimis-ja arenguspetsialist