Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte 19. mai volikogu istungist

Kokkuvõte mai kuu volikogu istungist.

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 43s istung toimus 19. mail 2021.a  Vändra Kultuurimajas.

  • Otsustati määrata Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21 liiget ja moodustada  vallavolikogu valimisteks üks valimisringkond, mille piiriks on Põhja-Pärnumaa vald;
  • Otsustati moodustada Põhja-Pärnumaa Valla Valimiskomisjon 5- liikmelisena, mille esimees on vallasekretär Piret Müür ja liikmeteks Annika Sumre, Ulvi Schär, Maritta Sillandi, Julia Erm ning asendusliikmed Maire Argel ja Katrin Jaanson;
  • Otsustati tasuta võõrandada otsustuskorras Pärnu-Jaagupis Kelluka tn 3 asuvad garaažiboksid senistele kasutajatele;
  • Anti luba Kangimaa OÜ ja FiberNet Invest Osaühingul omandada Põhja-Pärnumaa vallas, Pitsalu külas asuv Kangimaa kinnisasi;
  • Anti luba Serva Holding Osaühingul omandada Põhja-Pärnumaa vallas, Kullimaa külas asuv Kalda kinnisasi;
  • Võeti teadmiseks seirearuanne Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta eelarve täitmise kohta  seisuga 31.03.2021.a;
  • Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta lisaeelarve I lugemine. Parandusettepanekute tegemise aeg  kuni 30. maini 2021.a kella 24.00-ni;
  • Tehti muudatus Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus, millega kaotati ära kaks abivallavanema ametikohta;
  • Kinnitati Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse liikmete arvuks 6 liiget: vallavanem ja viis valitsuse liiget;
  • Otsustati vabastada enne volituste tähtaja möödumist valitsuse liikme kohustustest Mait Talvoja ja nimetada valitsuse liikmeteks Tarvi Tasane, Kersti Tilk, Kerstin Sempelson ja Riina Kukk.

 

Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee

Ülle Vapper

Volikogu esimees

e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee