Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus otsib uueks algavaks hooajaks Vändra staadioni hooldustööde teostajat

Hooldustööde teostamise periood on 10. aprill - 30. november 2021.a.

Hooldustööde objektiks on Vändra staadion koos jalgpallimuru, tribüüni, staadionimaja ning haljasalaga piirdeaia sees. Hooldustöödena käsitletakse kõiki töid, mille teostamine on vajalik Vändra staadioni korrashoiuks, et tagada staadioni hooajaline eesmärgipärane kasutamine. Tööde teostamiseks vajaliku tehnika ja vahendite olemasolu tagab hooldustööde teostaja.

 

Staadioni objektid ja hoolduse kirjeldus

  1. Staadioni tartaankattega jooksurada

Jooksurajale kasvav muru tuleb eemaldada. Peale niitmistöid rada puhastada murust või kasutada vastavaid abivahendeid, et muru jooksurajale ei satuks.

  1. Kuulitõukesektor, kaugus- ja kõrgushüppesektorid

Kuulitõuke sektorist umbrohu eemaldamine vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 3 korda aastas (hooaja alguses, keskel ja lõpus). Tagada sektorite üldine heakord.

  1. Tribüünid, unikiviga kaetud kõnniteed

Tribüünide puhastamine vastavalt vajadusele (spordiüritused, muud sündmused või kui olukord nõuab). Teostada põhjalik puhastus vähemalt 2 korda hooaja jooksul. Unikiviga kaetud kõnniteede puhastamine vastavalt vajadusele.

  1. Staadionimaja

Ruumide koristus vastavalt vajadusele. Akende pesu vähemalt 1 kord hooajal. Inventariruumide korrashoid. Hooldustehnika hoiustamisel inventariruumis tuleb enne hooldustehnika paigaldamist inventariruumi tehnika puhastada.

  1. Jäätmete liigiti kogumine

Hooldustööde teostajal tuleb tagada, et staadionil korraldatavatel üritusel ja võistlustel toimuks jäätmete liigiti kogumine. Jäätmete veo korraldab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

  1. Haljasala staadioni aia ääres

Haljasala niitmine vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 3 korda kuus. Niitmise järel tuleb jooksurada puhastada. Üldise heakorra tagamine haljasalal.

  1. Jalgpallimuru hooldustööd

Niitmine - niita tuleb nii tihti, et püsida vahemikus 3-4 cm. Jälgida tuleb Esiliiga kalendrit, millest lähtuvalt peab olema väljak niidetud mängupäeval või sellele eelnenud hilisõhtul. Mängueelne niitmine tehakse kahte pidi koos rulli või harjaga.

Väetamine - väetamine toimub regulaarselt iga 3-5 nädala tagant. Väetada tohib ainult kuiva ilmaga. Väetamist reguleeritakse vastavalt mängude kalendrile ja ilmastikule.

Liivatamine - liivatada tuleb minimaalselt kaks korda aastas (kevadel, sügisel). Võimalusel tuleks liivatada rohkem.

Kastmine - kasta tuleb vastavalt vajadusele. Muru värvus peab olema ühtlaselt roheline, mille tagab regulaarne kastmine. Lisaks tuleb jälgida murukamara niiskust ja pehmust. Vältida tuleb üle kastmist.

Rullimine - rullimine toimub peale niitmist. Vältida tuleb märja muru rullimist.

 

Pakkumusi ootame 5. aprilliks 2021 aadressil vald@pparnumaa.ee

Lisainfo margit.kadak@pparnumaa.ee, Margit Kadak, spordi- ja noorsootööspetsialist