Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte 20.jaanuari 2021 volikogu istungist

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 39s istung toimus 20. jaanuaril 2021.a kell 14.00 virtuaalses keskkonnas zoom. Koosolekult puudus volikogu liige Heldi Raude.

  • Kuulati Hendrikson & KO poolt koostatud uuringu „Ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas" tulemuste tutvustust. Informatsioon võeti teadmiseks ning uuring avaldatakse valla veebilehel;
  • Muudeti Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu 19.12. 2018.a määrust nr 63 „Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri". Muudetud sõnastus annab täpsema ülevaate info kohta, mis on leitav valla veebilehel. Jäätmejaamades ja kogumispunktides saavad eraisikutena jäätmeid üle anda vaid rahvastikuregistrijärgsed Põhja-Pärnumaa valla elanikud.
  • Kinnitati  „Avatud menetluse algatamine Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmiseks ja muudatusettepanekute väljapanemine avalikkusele tutvumiseks". Ühinemislepingu punktist 7.13.1. jäetakse loetelust välja Vihtra Lasteaed ja Vahenurme Lasteaed-algkool. Korraldada Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muudatuse ja seletuskirja avalik väljapanek perioodil 1. veebruarist kuni 22. veebruarini 2021.a Vallavalitsuse kantseleis, Tootsi ja Pärnu-Jaagupi halduskeskuses, valla haruraamatukogudes ning valla veebilehel. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu muudatusele esitada hiljemalt 22. veebruariks 2021 (kaasa arvatud). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele e-posti aadressil: vald@pparnumaa.ee või posti teel aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, 87701 Pärnu maakond.   

Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee

Ülle Vapper

Volikogu esimees

e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee