Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte 16.detsembri 2020 volikogu istungist

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 38s istung toimus 16. detsembril 2020.a kell 14.00 virtuaalses keskkonnas Zoom. Koosolekult puudusid volikogu liige Margo Dello ja Kalev Mitt.

  • Otsustati algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Metsamaahalduse aktsiaselts, Sunly Wind OÜ ja osaühing Utilitas ühises taotluses on mainitud, et soovitakse algatada eriplaneering mille käigus viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Eriplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada, millistesse asukohtadesse elektrituulikuid on võimalik Põhja-Pärnumaa valla territooriumile rajada, lähtudes välja pakutud planeeringualadest ning võttes arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ning tehnilised võimalused.
  • Algatati Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamine;
  • Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta II lisaeelarve;
  • Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla 2021.aasta eelarve I lugemine. Parandusettepanekuid oodatakse kuni 20. jaanuarini 2021.a
  • Vahenurme 3 asuva korterelamu rekonstrueerimine. "COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" on võimalik taotleda toetust "Energiasäästumeetmed korterelamutes" elluviimiseks. Hoone renoveerimise eelarveline maksumus on ca 135 500 eurot ning KredEx-i kaasrahastust taotletakse 40%.
  • Tehti muudatus vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus. Komisjoni liikmest lahkunud Maris Heldja-Pärna asemele kinnitati Pille Jaasi.

INFORMATSIOONID:

  • Kuulati ja võeti teadmiseks vallavanema informatsioon koostööleppest Pärnumaa turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuse elluviimiseks ning turismistrateegia koostamiseks.
  • Kuulati spordi- ja noorsootööspetsialist Margit Kadaku ja volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe Tarmo Lehiste ülevaadet huvihariduse olukorrast Põhja-Pärnumaa vallas.
  • Majandusosakonna juhataja, abivallavanem Mait Talvoja andis ülevaate internetiühenduse olukorrast Põhja-Pärnumaa vallas.

Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee

Ülle Vapper

Volikogu esimees

e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee