Uudised ja teated

« Tagasi

Üldhariduskoolid, huvialakoolid ja noortekeskused on aasta lõpuni suletud

Alates 14. detsembrist kuni 31. detsembrini 2020 on suletud kõik Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolide õppehooned, huvialakoolid, noortekeskused. Viiakse läbi distantsõpet (aine- ja õppekava täitmise mahu otsustab iga kool ise). Kooli otsusel tohib erandkorras ja usaldusmeetmeid kasutades (2+2 reegel, siseruumidest maskikandmine koos ülalnimetatud eranditega, desinfitseerimisvahendite olemasolu) korraldada personaalseid konsultatsioone,  eksameid ja teste. Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele. Muusikakoolid võivad läbi viia individuaaltunde.

Sisetingimustes sportimisel on lubatud üksnes e-lahendustega distantsilt tehtav või kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening (nt jõusaal), mida võib teha koos juhendajaga. Välitingimustes tohib sportida kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja. Huvihariduses ja huvitegevuses võib välitingimustes tegevustest osa võtta kuni 10-inimest, rühmale võib lisanduda juhendaja või treener.

Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.