Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 30.juuni erakorralise istungi kokkuvõte

Volikogu 30.juuni 2020 erakorralise istungi kokkuvõte

 

Volikogu erakorraline istung toimus Kaisma Rahvamaja saalis. Istungist võttis osa 20 volikogu liiget. Puudus Heldi Raude

1. Hoonestusõiguse seadmine. AS Adven Eesti esitas avalduse hoonestusõiguse seadmiseks Turu tn 24 kinnistule Vändra alevis uue hakkepuidu katlamaja ehitamiseks, hoonestusõiguse tähtajaga 30 aastat. Hoonestusõiguse tasu suuruseks on 30 000 eurot, mis tasutakse kinnistu omanikule, st vallavalitsusele ning selle eest korrastab vallavalitsus olemasolevad juurdepääsuteed nimetatud kinnistule. Pingelise arutelu tulemusena otsustas volikogu siiski mitte lubada vallavalitsusel seada hoonestusõigust Turu tn 24 kinnistule AS Adven kasuks.

2. Põhja-Pärnumaa valla 2020.aasta I lisaeelarve. Määrusega võeti vastu Põhja-Pärnumaa valla 2020.aasta I lisaeelarve, Priit Enok võttis I lisaeelarve eelnõu kahe lugemise vahel esitatud parandusettepaneku tagasi.

3.Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine. Otsusega tunnistati kehtetuks Vändra Vallavolikogu poolt 2011.aastal kehtestatud Silla, Toomesalu, Tõrvaaugu ja Nektari katastriüksuse vahelise ala detailplaneering, kuna nimetatud detailplaneeringut ei ole senini ellu viidud. Kinnistu uuel omanikul on teistsugused arenguplaanid, kuid neid  ei saa enne kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist hakata ellu viima.