Uudised ja teated

« Tagasi

Võlanõustamine

Kui oled hädas võlgade, mõistliku majandamisega. Kui vajad abi:

- Kohustustest ülevaate saamiseks
- Eraisiku pankrotiavalduse koostamises
- Võlgade ümberkujundamises
- Võlgade ennetamises
- Täitemenetluse raames arestitud vara tagasivõitmises
- Avalduse esitamiseks kohtutäiturile sissetuleku tagastamiseks
- Sundtäitmiseks lubamatuks tunnistamiseks
- Kohtumenetlusaegse elatisabi ning täitemenetlusaegse elatisabi taotlemises.
- Maksekàsu kiirmenetluse käigus vastuväite esitamises, määruskaebuse esitamises.
- Aegumiste taotlemises
- Läbirääkimistel sissenõudjatega/kreeditoridega
- Pere-eelarve koostamises

Siis ära jää oma muredega üksi, vaid võta ühendust võlanõustajaga! Aitame Sul leida lahendusi ning koostame tegevusplaani, mille abil saad oma rahaasjad jälle korda.

Pärnus, Põhja-Pärnumaa, Saarde, Lääneranna ja Tori vallas on kliendile teenus tasuta!

MTÜ Pesapuu

Telefon: 44 60677

E-Post: mtupesapuu@gmail.com

Teenusele saamiseks võta ühendust kohaliku sotsiaaltöötajaga ja räägi oma murest.