Uudised ja teated

« Tagasi

Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muudatuse ja seletuskirja avalik väljapanek

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019 otsusega nr 2 otsustati panna avalikkusele tutvumiseks Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muudatused ja seletuskiri.

Avalik väljapanek toimub perioodil 24. jaanuar 2019 kuni 14. veebruar 2019 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kantseleis, Tootsi ja Pärnu-Jaagupi halduskeskuses, Põhja-Pärnumaa valla raamatukogudes ning valla veebilehel.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu punkti 7.13.1  muudatustele esitada hiljemalt 14. veebruariks 2019 (k.a) kirjalikult Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või posti teel aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, 87701 Pärnu maakond.

Ahti Randmere
Abivallasekretär vallasekretäri ülesannetes