Uudised ja teated

« Tagasi

ENAMPAKKUMINE Vändra alevi Vana 49 müügiks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse majandusosakond korraldab Põhja-Pärnumaa vallas, Vändra alevis, asuva Vana tn 49  kinnistu (endine Päästeasutuse Vändra Tugikomando kasutuses olnud kinnistu, katastritunnus 63801:001:0028, registriosa nr 11497950) müügiks kirjaliku enampakkumise. Kinnistu sihtotstarve: 100% ühiskondlike ehitiste maa.

Enampakkumise alghind on 10 000 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 24. mai 2019a. kella 15.00-ks paberkandjal pakkumus vallamajja, aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev. Pakkumine peab olema kinnises ümbrikus, selles sisalduv pakkumine ja muu vajalik informatsioon selgelt loetav ning sellele peab olema märgitud, millisele enampakkumisele pakkumine on esitatud. Ümbrikule märkida „Mitte avada enne 24.mai kell 15.00"

Pakkumine peab sisaldama:

  • pakkuja nime ja elu- või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi
  • nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel
  • sõnadega väljendatud pakkumise summat
  • pakkumise esitaja allkirja, volituse korral  esindaja volitusi tõendavat dokumenti.

Kinnistu kohta saab täiendavat informatsiooni vallavaraspetsialistilt Toomas Sontsilttelefonidel 443 0345 või 5056343. Kinnistuga on võimalik kohapeal tutvuda, leppides kontaktisikuga eelnevalt aja kokku.

Kinnistu müüakse isikule, kes pakub alghinnast alates kõrgeima hinna.