Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 24. oktoobril 2018 kell 14.00 Libatse külas Libatse Lasteaed-algkoolis Päevakord ja eelnõud

Volikogu istung

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 24. oktoobril 2018 kell 14.00 Libatse külas Libatse Lasteaed-algkoolis Päevakord ja eelnõud

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kutsub oma inimesi osalema vabatahtlike pilootprojektis, kus kaastakse vabatahtlike panustama hoolekandeteenustesse. Projekti eestvedajaks on Eesti Külaliikumine...

Eesti Külaliikumine Kodukant kutsub vabatahtlikke osalema hoolekandeteenuste pilootprojektis

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kutsub oma inimesi osalema vabatahtlike pilootprojektis, kus kaastakse vabatahtlike panustama hoolekandeteenustesse. Projekti eestvedajaks on Eesti Külaliikumine...

Keskkonnaamet teatab Kobra maardlas Kobra dolokivikarjääris kaevandamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmiavalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. Taotletav Kobra...

Kobra maardlas Kobra dolokivikarjääris kaevandamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Kobra maardlas Kobra dolokivikarjääris kaevandamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmiavalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. Taotletav Kobra...

Käesoleva aasta novembrikuus austab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus kuld- ja teemantpulmapaare. Pidulikule vastuvõtule on oodatud paarid, kellel on 2018. aastal täitunud või täitumas 50 või 60...

Põhja-Pärnumaa vald avaldab austust kuld- ja teemantpulmapaaridele

Käesoleva aasta novembrikuus austab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus kuld- ja teemantpulmapaare. Pidulikule vastuvõtule on oodatud paarid, kellel on 2018. aastal täitunud või täitumas 50 või 60...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrusega nr 37 „ Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord " sätestati Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja...

Vallavalitsus ootab Valla Uhkuse aunimetuse kandidaate

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrusega nr 37 „ Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord " sätestati Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018 määrusega nr 36 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 . Arengukava osad on: tekstiline osa, milles kirjeldatakse vallas...

Volikogu kehtestas uue arengukava

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018 määrusega nr 36 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 . Arengukava osad on: tekstiline osa, milles kirjeldatakse vallas...

Alates 9. detsembrist 2018 alustab bussiliin nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla , mis asendab senist rongiliini Pärnu ja Lelle vahel. Buss sõidab edasi-tagasi kolm korda päevas: ...

9. detsembrist käivitub bussiliin senise Pärnu-Lelle rongi asemel

Alates 9. detsembrist 2018 alustab bussiliin nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla , mis asendab senist rongiliini Pärnu ja Lelle vahel. Buss sõidab edasi-tagasi kolm korda päevas: ...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istung toimus Võidula mõisas. Istungil osalesid 18 volikogu liiget . Puudusid Roman Kiveste, Madis Koit ja Marina Simm. Volikogu istungi päevakorras olnud...

Volikogu 19. septembri istungi kokkuvõte

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istung toimus Võidula mõisas. Istungil osalesid 18 volikogu liiget . Puudusid Roman Kiveste, Madis Koit ja Marina Simm. Volikogu istungi päevakorras olnud...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi PLANEERIMISE- JA ARENGUSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks   Planeerimise- ja arenguspetsialisti...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi planeerimise- ja arenguspetsialisti ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi PLANEERIMISE- JA ARENGUSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks   Planeerimise- ja arenguspetsialisti...

Vallavolikogu 12. septembri 2018 istungi päevakorras oli üks punkt: Nõusoleku andmine laenu võtmiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatavate projektide kaasfinantseerimiseks ....

Volikogu 12. septembri istungi kokkuvõte

Vallavolikogu 12. septembri 2018 istungi päevakorras oli üks punkt: Nõusoleku andmine laenu võtmiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatavate projektide kaasfinantseerimiseks ....

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu erakorraline istung toimub 12. septembril 2018 kell 16.00 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu maakond.   ...

Volikogu istung

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu erakorraline istung toimub 12. septembril 2018 kell 16.00 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu maakond.   ...

Juurikaru Põhikooli 01.septembri aktusele väljub valla väikebuss järgmiselt: 10.30 - Kaansoo bussipeatus 10.40 - Vihtra bussipeatus 10.45 - Suurejõe bussipeatus ja WilliamReiside buss:...

Koolibussi graafik Vändra piirkonnas

Juurikaru Põhikooli 01.septembri aktusele väljub valla väikebuss järgmiselt: 10.30 - Kaansoo bussipeatus 10.40 - Vihtra bussipeatus 10.45 - Suurejõe bussipeatus ja WilliamReiside buss:...

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või...

Elukoha registreerimine

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või...

Põhja-Pärnumaa valla majandusosakond korraldab Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis asuv  Vana tn 49   kinnistu (endine Päästeasutuse Vändra Tugikomando kasutuses olnud kinnistu,...

Kinnistu enampakkumine

Põhja-Pärnumaa valla majandusosakond korraldab Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis asuv  Vana tn 49   kinnistu (endine Päästeasutuse Vändra Tugikomando kasutuses olnud kinnistu,...

Pärnu-Jaagupis on taas võimalus taotleda ID-kaarti ID-kaardi taotlust saab esitada 13. septembril 2018 kell 10.00-11.00 Pärnu-Jaagupi Rahvamajas (Pärnu mnt 26). Väljastamine 11. oktoobril...

Pärnu-Jaagupis ja Vändras on taas võimalus taotleda ID-kaarti

Pärnu-Jaagupis on taas võimalus taotleda ID-kaarti ID-kaardi taotlust saab esitada 13. septembril 2018 kell 10.00-11.00 Pärnu-Jaagupi Rahvamajas (Pärnu mnt 26). Väljastamine 11. oktoobril...

Programmi tutvustus Eestis lahutati 2015. aastal 3328 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid ca 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega kuidas jagada vara ja aega lastega....

Lahutavatele lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Dialoog laste nimel" ootab huvilisi

Programmi tutvustus Eestis lahutati 2015. aastal 3328 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid ca 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega kuidas jagada vara ja aega lastega....

Kergu Lasteaed-Algkool võtab alates 01.09.2018 konkursi korras tööle pikapäevaõpetaja (üheks õppeaastaks). Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja vähemalt keskharidust tõendava...

Kergu Lasteaed-Algkool võtab tööle pikapäevaõpetaja

Kergu Lasteaed-Algkool võtab alates 01.09.2018 konkursi korras tööle pikapäevaõpetaja (üheks õppeaastaks). Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja vähemalt keskharidust tõendava...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud   Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu lahendusega on määratud 1700 m 2 ...

Teade Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud   Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu lahendusega on määratud 1700 m 2 ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 4