Uudised ja teated

Volikogu võttis vastu huvihariduse toetamise korra

Põhja-Pärnumaa 20. juuni 2018 määrus nr 29 „Huvihariduse toetamise kord"

Määrusega reguleeritakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas  elavate üldhariduskoolides õppivate  õpilaste huvihariduse  toetamist  teise kohaliku omavalitsuse munitsipaal- ja erahuvikoolis.

Toetatakse õpilase ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust munitsipaal-  või erahuvikoolis  haridus- ja kultuuriosakonna volitatud ametniku poolt väljastatud garantiikirja alusel. Õppetasu maksab lapsevanem.

Makstava toetuse maksimaalne suurus on:

1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;

2) erahuvikooli puhul kuni 10 eurot kuus lapse kohta.

Toetus makstakse huvikooli esitatud arve alusel.