Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

8.05.19

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi kohandamiseks (liikuvuse, personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks) ka 2019. a.

Taotluste esitamise tähtaeg on kuni 31.03.2019.

Toetust maksab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetusest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse ja/või taotleja vahenditest.

Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

Taotlusi (pdf) (doc) koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või esitada dokumendid oma piirkonna sotsiaaltöötajale.

Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, olulisust ja üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid. Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.

Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

Toetuse eraldamise aluseks on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. mai 2018. a määrus Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord".

 

Projektiga seotud kontaktisikud vallavalitsuses:

  • Kersti Tilk (Vändra sotsiaaltööspetsilist), tel 53404411, kersti.tilk@pparnumaa.ee
  • Esme Lumi (Vändra sotsiaaltööspetsialist), tel 5296406, esme.lumi@pparnumaa.ee
  • Eret Pank (Vändra sotsiaaltöö assistent), tel 4430332, eret.pank@pparnumaa.ee
  • Maris Heldja-Pärn (Tootsi sotsiaaltööspetsialist), tel 53761671, maris.heldjaparn@pparnumaa.ee
  • Külli Karits (Pärnu-Jaagupi sotsiaaltööspetsialist), tel 53284626, kylli.karits@pparnumaa.ee
Toimetaja: AHTI RANDMERE