Kaasav eelarve

11.04.19

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 54 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord.

Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud vahenditele kasutusotstarbe määramisel.

Kaasava eelarve suurus määratakse vallaeelarvega. 2019. aastal on kaasavaks eelarveks planeeritud 10 000 eurot.

Ühe kalendrikuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest kuulutab vallavalitsus oma korraldusega välja konkursi kaasava eelarve kaudu rahastatava objekti väljaselgitamiseks. Vallavalitsuse määratud tähtajaks esitatud ettepanekute vastavust määruses sätestatud nõuetega hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Nõuetele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele. Realiseerimisele kuuluvad rahvahääletusel enim hääli saanud ettepanekud, mis jäävad valla eelarves kaasavaks eelarveks ettenähtudsumma piiresse.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 05.02.2019 korraldusega nr 29 kuulutati välja avalik konkurss Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide väljaselgitamiseks ja määrati ettepanekute esitamise tähtajaks 20. märts 2019. a. Tähtaegselt esitati 10 ettepanekut.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 26.03.2019 korraldusega nr 87 moodustatud ajutine komisjon vaatas esitatud ettepanekud üle oma 09.04.2019 koosolekul ja tunnistas nõuetele vastavaks viis ettepanekut ning mittevastavaks viis ettepanekut.

Komisjoni hindamistulemused

 

Rahandusministeeriumi koostatud kaasava eelarve juhend

Toimetaja: AHTI RANDMERE