Arengukava eelnõu

21.06.19

Siin on avaldatud Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.06.2019 protokollilise otsusega avalikult väljapandud Põhja-Pärnumaa valla arengukava eelnõu. seletuskiri

Arengukava eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 9. augustini 2019. a. Ettepankud eelnõu kohta palume saata e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee või postiaadressile Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Pärnu-Paide mnt 2 Vändra alev 87701.

Arengukava eelnõu avalikud arutelud toimuvad:

  • 12. augustil 2019.a  TOOTSI Halduskeskuses kell 17.00
  • 14. augustil 2019.a PÄRNU-JAAGUPI Halduskeskuses kell 17.00
  • 21. augustil 2019.a VÄNDRA vallamajas kell 17.00

Rohkem infot: Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224588.

Toimetaja: AHTI RANDMERE