Arengukava avalikud arutelud

27.10.20

Arengukava muutmise esimesele lugemisele ja avalikustamisele esitatud eelnõu tekstiline osa sisaldab üldist faktilist osa, tegevuskava ja eelarvestrateegiat aastateks 2021-2024.

Arengukava aastani 2030

Eelarvestrateegia 2021-2024

Põhja-Pärnumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 2021-2024 on läbinud volikogus esimese lugemise.

Avalikule väljapanekule pandud arengukava ja eelarvestrateegia ootab kogu valla elanike poolset kaasamõtlemist ja arvamuste ning ettepanekute esitamist kirjalikult vallavalitsuse e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee või paberkandjal Pärnu-paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87701 (vallamaja).

Ettepanekuid ootame kuni 06.novembrini 2020 kaasaarvatud.

Peale kõikide parandusettepanekute saabumist saadame need Põhja-Pärnumaa vallavolikogu komisjonidele seisukoha kujundamiseks.

Arengukava avalikud arutelud toimuvad:

2.novembril 2020.a PÄRNU-JAAGUPI Halduskeskuses kell 17.00

3.novembril 2020.a  TOOTSI Halduskeskuses kell 17.00

4.novembril 2020.a. VÄNDRA vallamajas kell 17.00

Ootame aktiivset kaasarääkimist.

See on meie vald ja me ise saame selle tegemisi ja ettevõtmisi paremaks muuta.

 

Reet Olev

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Planeerimis-ja arenguspetsialist

 

Toimetaja: TARVI TASANE