Arengukava eelnõu

6.09.19

Siin on avaldatud Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.06.2019 protokollilise otsusega avalikult väljapandud Põhja-Pärnumaa valla arengukava eelnõu. seletuskiri

Arengukava eelnõu avalik väljapanek kestis kuni 9. augustini 2019. a

Tähtaegselt esitatud ettepanekute tabel koos märkustega

Arengukava eelnõu avalikud arutelud toimusid:

  • 12. augustil 2019.a  TOOTSI Halduskeskuses kell 17.00
  • 14. augustil 2019.a PÄRNU-JAAGUPI Halduskeskuses kell 17.00
  • 21. augustil 2019.a VÄNDRA vallamajas kell 17.00

Avalike arutelude protokollid

Rohkem infot: Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Toimetaja: AHTI RANDMERE