Arengukava eelnõu

26.09.18

Siin on avaldatud Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 protokollilise otsusega avalikult väljapandud Põhja-Pärnumaa valla arengukava eelnõu, eelarvestrateegia

Volikogu 19.09.2018 istungile esitatud arengukava  eelnou arengukavaseletuskiri eelarvestrateegia tegevuskava parandusettepanekud seletuskiri muudatusettepanekute kohta

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrusega nr 36 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 (jõustub 01.01.2019).

Toimetaja: AHTI RANDMERE