Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu arutas Vändra Lasteaia renoveerimise küsimust

01.05.2019 pöördus 170 valla elanikku Vändra Lasteaia renoveerimise teemal Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu ja -valitsuse poole märgukirjaga, milles heideti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogule ja -valitsusele ette, et lasteaia renoveerimise hanke pakkumised lükati tagasi kogukonna ja volikoguga konsulteerimata ning paluti selgitust selle kohta, kuidas plaanitakse ja mis aja jooksul teostada Vändra Lasteaia Rukkilille maja renoveerimine ning tehti ettepanek veel kord analüüsida majanduslikke aspekte ja hinnata laste heaolu.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldas hanke „Vändra Lasteaed Rukkilille maja rekonstrueerimine" pakkumiste esitamise tähtajaga 8. märts 2019. a. Tähtaegselt esitati 4 pakkumist, millest odavaim oli pakkumine hinnaga 782 396,40 eurot, millele lisanduvad elektritööde ja omanikujärelevalve teenuste maksumused ca 60 tuhat €

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses oli hanke teema esmakordselt arutusel 12. märtsil, mil majandusosakonna juhataja Mait Talvoja tutvustas läbiviidud riigihanke tulemusena tekkinud olukorda. Kõik pakkumised ületasid eeldatavat maksumust. Majandusosakonna ettepanek oli lükata kõik pakkumised tagasi ja lõpetada KIK-i projekt. Ära tuleks teha üksnes hädavajalikud tööd, ennekõike hoone katus. Kaaluda tuleks hoonele viilkatuse ehitust

Volikogu 20. märtsi istungil informeeris majandusosakonna juhataja Mait Talvoja ka volikogu liikmeid toimunud hankest ja soovist lükata kõik pakkumised tagasi, kuna kõik pakkumised ületasid ühinemislepingus, KIK-le esitatud taotluses ja 2019.a. valla eelarves planeeritud vahendeid.

9. aprillil otsustas valitsus esitada volikogule otsuse eelnõu „Toetusest loobumine", mille kohaselt küsiti volikogu nõusolekut esitada taotlus „Projekti rahastamise lepingu nr 1.01.17-0014" tulenevast toetusest loobumiseks, kuid vahetult enne volikogu kokkukutsumist selle eelnõu volikogule esitamisest loobuti.

Vändra Lasteaia rekonstrueerimine oli päevakorras ka volikogu 15. mai istungil, mil arutati erinevaid alternatiive – kas võtta laenu ja teha valmis kõik esialgses projektis kavandatud tööd või hakata töid tegema osade kaupa, alustades katusest. Valitsus ootab volikogu komisjonidelt ettepanekuid, millist teed mööda edasi minna, et volikogu juunikuu istungil teha lõplikud valikud.

Vallavalitsus