Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 12. septembri istungi kokkuvõte

Vallavolikogu 12. septembri 2018 istungi päevakorras oli üks punkt: Nõusoleku andmine laenu võtmiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatavate projektide kaasfinantseerimiseks. Volikogu otsustas lubada vallavalitsusel võtta laenu kuni 925 000 eurot järgmiste SA KIK-i poolt toetatavate projektide  kaasfinantseerimiseks ja mitteabikõlbulike kulude katteks:
  • keskkonnaprogrammist veemajanduse rekonstrueerimiseks Vihtra, Pärnjõe ja Suurejõe külades;
  • ühtekuuluvusfondist tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks Vändra alevis.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele tehti ülesandeks korraldada laenu võtmiseks riigihange, mille objektiks on laenusummalt madalama laenu teenindamise kulu leidmine 10 aastase maksetähtaja puhul.