Uudised ja teated

« Tagasi

Sotsiaaltransporditeenusest

Sotsiaaltransporditeenus on vallavalitsuse poolt korraldatav teenus, mille osutajaks on Vändra Alevi Sotsiaalmaja. Teenuse eesmärk on tagada valla elanikele iseseisva toimetuleku saavutamiseks sõiduki kasutamise võimalus avalike teenuste kasutamiseks (sõit pere- või eriarsti juurde, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse jms).

Teenuse sihtgrupiks on alaliselt vallas elavad isikud, kes oma tervisliku seisundi või muu sotsiaalse olukorra tõttu ei ole võimelised kasutama ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit.

Esmakordsel pöördumisel esitab teenust vajav isik vallavalitsuse sotsiaalametnikule kirjaliku või suulise avalduse (sel juhul täidab avalduse sotsiaalametnik) teenuse vajalikkuse põhjendusega. Sotsiaalametnik teeb tähtajalise otsuse transpordi saamiseks ning edaspidiselt lepib taotleja sõidud kokku oma piirkonna transporditeenuse osutajaga (Vändra Alevi Sotsiaalmaja hooldustöötajaga):

  • Tootsi piirkond, tel 55633760
  • Pärnu-Jaagupi piirkond, tel 53409972
  • Vändra piirkond, tel 59105095, 58863308

Sõidu broneerimine maakonnasisestel sõitudel tuleb teha vähemalt kolm tööpäev enne soovitud sõiduaega ja väljaspool maakonda vähemalt seitse tööpäeva.

Transporditeenuse osutamine kliendile on tasuline, 0,20 eurot/km, kuid mitte vähem kui 5 eurot kord. Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi alevi piires on teenuse hinnaks 2 eurot/kord.

Tasu arvestamine algab teenust taotlenud isiku sõiduki peale võtmisega ja lõpeb teenuse täitmise järel isiku väljumisega sõidukist.

Teenuse osutamine on tasuta:

  • alla 7. a lapsele
  • puudega isiku saatjale, juhul kui puudega isikul on liikumis- või nägemisfunktsiooni kahjustus

Alates 01. juulist 2019. a rakendub vallavalitsuse 04. juuni 2019 korralduse nr 179 alusel transporditeenuse eest tasumisel erisus. Nimelt, transporditeenuse kasutamisel mitme inimese poolt maakonnakeskustesse sõiduks, tasutakse teenuse maksumusest 50% teenuse kasutaja kohta. 

Vändra Alevi Sotsiaalmaja teenuste hinnakiri