Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi planeerimise- ja arenguspetsialisti ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

PLANEERIMISE- JA ARENGUSPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks

 

Planeerimise- ja arenguspetsialisti ametikoha eesmärgiks ja  põhiülesanneteks on  Põhja-Pärnumaa valla arengudokumentide koostamine ja nende täitmise jälgimine, arendustööalase, projektipõhise rahastamise ja muu Euroopa Liidu alase informatsiooni kogumine ja selle levitamine; MTÜde (sh külade) nõustamine projektide koostamisel. Erinevate planeeringute menetlemise korraldamine ja keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute teostamisel osalemine. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus, soovitavalt arhitektuur või maastikuarhitektuur ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised;
 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris;
 • valdkonnaalaste õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas;
 • inglise keele valdamine, tase B1
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, pingetaluvus;
 • autojuhi lubade olemasolu;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses
 • erialast täiendkoolitust
 • puhkust 35 kalendripäeva

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • motivatsioonikiri

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 03. oktoobriks 2018. a e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Planeerimise- ja arenguspetsialisti konkurss".

 

Lisateave: Mait Talvoja, mait.talvoja@pparnumaa.ee, tel 5101 385.