Uudised ja teated

« Tagasi

Kohanime määramise korralduse eelnõu avalikustamine

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus algatas 04. juuni 2019 istungil Kadjasta külas   asuvatele liikluspindadele kohanimede määramised:

1. Töökoja tee, mis asub katastriüksusel 9300009 Kadjaste-Rõusa tee L1 (katastritunnus: 92901:001:0152);

2. Lootuse tee, mis asub katastriüksustel Lootuse (katastritunnus 63801:001:0132), Maimu (93002:004:0143), Atsi-Mari (katastritunnus 93002:004:0070) ja Halliste (katastritunnus 93002:004:0038);

3. Käänu tee, mis asub katastriüksusel Ööbiku (katastritunnus 93002:004:0095), Lootuse (katastritunnus 63801:001:0132), Murru (katastritunnus 93002:004:0012), Vestvali (katastritunnus 93002:004:0061), Saare (katastritunnus 93002:004:0050) ja Kaseoja (katastritunnus 93002:004:0057).

Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspindadele kohanime ja ruumikuju määramine Kadjaste külas"  (lisa 1, lisa 2, lisa 3avalik väljapanek toimub 06. juunist kuni 20. juunini 2019 Põhja-Pärnumaa valla veebilehel pparnumaa.ee ja vallamajas aadressil Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev Pärnu-Paide mnt 2. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 20. juunini 2019 e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee või postiaadressile Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, 87701 Pärnu-Paide mnt 2. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus vaatab tähtaegselt esitatud ettepanekud ja vastuväited läbi oma avalikul istungil 25. juunil 2019 kell 9.00 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses aadressil Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 2.