Uudised ja teated

Austusküünalde süütamine Asutavasse Kogusse valitute mälestamiseks

Täna tähistatakse üleriiklikult 100 aasta möödumist Asutava Kogu valimistest. Asutava Kogu valimised toimusid 5.-7. aprillil 1919. aastal kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel. Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20-aastastel kodanikel. Asutav Kogu oli esimene Eesti rahva poolt valitud 120-liikmeline rahvaesindus.

Asutava Kogu kaks peamist ülesannet oli töötada välja Eesti põhiseadus ja maaseadus.

Asutavasse kogusse valiti Põhja-Pärnumaa vallas sündinud Anton Martinson, kelle sünnikoht on Vana-Vändra mõisas ja Vee külast pärit Hugo Bernhard Kikson.

Põhja-Pärnumaa vallast pärit Asutava Kogu liikmeid mälestati ja süüdati austusküünlad Vändras ja Pärnu-Jaagupis. Vändras süütas küünla vallavanem Jane Mets koos Vändra Gümnaasiumi õpilastega ja Pärnu-Jaagupis abivallavanem Tarvi Tasane Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilastega.