Uudised ja teated

« Tagasi

11. märtsil 2019 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse vastu alates 11. märtsist kuni 13. maini 2019. a. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@pparnumaa.ee hiljemalt 13. mai 2019.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Taotluste ja aruannete vormid

Lisainfo: Rita Reppo, 4473705, 53482928, rita.reppo@pparnumaa.ee