Volikogu kehtestas uue arengukava

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018 määrusega nr 36 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030. Arengukava osad on:

  • tekstiline osa, milles kirjeldatakse vallas osutatavaid avalikke teenuseid, erinevaid keskkonnatüüpe ja suundumusi, lahendamist vajavaid probleeme ning pakutakse välja tulevikuvisioon
  • tegevuskava
  • eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Arengukava jõustub 1. jaanuaril 2019.