Kinnistu enampakkumine

Põhja-Pärnumaa valla majandusosakond korraldab Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis asuv Vana tn 49  kinnistu (endine Päästeasutuse Vändra Tugikomando kasutuses olnud kinnistu, katastritunnus 63801:001:0028, registriosa nr 11497950) kirjaliku enampakkumise.

Enampakkumise alghind on 22 000 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 17. septembriks 2018. a paberkandjal pakkumus vallamajja aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev. Pakkumine peab olema kinnises ümbrikus, selles sisalduv pakkumine ja muu vajalik informatsioon selgelt loetav ning sellele peab olema märgitud, millisele enampakkumisele pakkumine on esitatud.

Pakkumine peab sisaldama:

- pakkuja nime ja elu- või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi

- nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel

- sõnadega väljendatud pakkumise summat

- pakkumise esitaja allkirja, volituse korral  esindaja volitusi tõendavat dokumenti.

Kinnistu kohta saab täiendavat informatsiooni vallavaraspetsialistilt Toomas Sontsilt, telefonidel 443 0345 või 5056343. Kinistuga on võimalik kohapeal tutvuda, leppides kontaktisikuga eelnevalt aja kokku.

Kinnistu müüakse isikule, kes pakub alghinnast  kõrgeima hinna.