Uudised ja teated

Põhja-Pärnumaa valla arengukava avalikustamine

Oleme uue valla tegemistes jõudnud nii kaugele, et Põhja-Pärnumaa valla arengukava läbis 20. juunil 2018 vallavolikogus esimese lugemise.

Vastavalt seadusele kinnitab  volikogu arengukava ja eelarvestrateegia hiljemalt ühinemise aastale järgneva aasta 15. oktoobriks. Kuni ühinemise tulemusena moodustunud uue valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud nelja omavalitsuse arengukavad ja eelarvestrateegiad.

Arengukava koos eelarvestrateegiaga on dokument, mis on vallaeelarve koostamise aluseks.
Arengukava koostamise eesmärk oli kokku leppida 2017. a. haldusreformi käigus loodud Põhja-Pärnumaa valla terviklik arenguplaan. Arengukava on valla strateegilisi eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi kavandav dokument, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukava periood on 2019-2030.

Pärast esimest lugemist avalikustab vallavalitsus valla arengukava eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks ja korraldab arengukava eelnõu tutvustamiseks avaliku arutelu.

Arengukava dokumendid:

Parandused/täiendused/ettepanekud palume esitada hiljemalt 1. augustiks 2018 (k.a) e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee teemaks kirjutada märksõna „valla arengukava"  või tuua paberkandjal vallamajja (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev), Tootsi halduskeskusesse (Tööstuse 5, Tootsi alev) või Pärnu-Jaagupi halduskeskusesse (Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev).
Arengukava avalikud arutelud toimuvad 13. augustil Tootsis, 14. augustil Vändras ja 15. augustil Pärnu-Jaagupis. Täpsemad kohad ja kellaajad avaldame hiljem.