Uudised ja teated

Uus puhkuseliik

Alates selle aasta 1. juulist tekib sügava puudega täisealise isiku töötavatele hooldajatele ja lähedastele uus võimalus saada lisapuhkepäevi. Puhkusevõimalust saab kasutada sügava puudega isiku lähedane, eestkostja või kohaliku omavalitsuse määratud ametlik hooldaja. Aastas saab võtta oma tööandja juurest kuni viis tööpäeva tasustatud hoolduspuhkust, mille eest makstakse puhkusetasu alampalga määras.