Uudised ja teated

Keskkonnaamet teatab, et on alanud Oese soo hoiuala kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2018-2027

Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise aja ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on Keskkonnaamet.

Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub avalikkuse kaasamise koosolek:
· 23. mail 2018 kell 13 Keskkonnaameti Pärnu kontori saalis (Roheline 64).
Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava eelnõu ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta aastateks 2018-2027. Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud isikud.
Kaitsekorralduskava eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.


Ettepanekud on oodatud ka e-postile liis.jaager@keskkonnaamet.ee hiljemalt 22. maiks 2018.

Liis Jääger
kaitse planeerimise spetsialist
Kaitse planeerimise büroo
-------------
674 4810 / 568 811 47
Viljandi mnt 16; Tallinn
www.keskkonnaamet.ee