Uudised ja teated

RMK korraldab 22. mail 2018 metsamaa kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise

Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Põhja-Pärnumaa vallas asub järgmine enampakkumise objekt:

15. Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Lehu küla (registriosa number 2822450, katastritunnus 18801:001:0359, pindala 20,3 ha). Alghind 71 050 eurot, ettemaks 7 105 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.