Uudised ja teated

Tšernobõli toetus

Alates 1. aprillist 2018 maksab riik sotsiaaltoetust nendele, kes saadeti Eestist sunniviisiliselt likvideerima Tšernobõli tuumakatastroofi avarii tagajärgi. Toetust saavad ka need, kes elasid enne Tšernobõli katastroofi Eestis, kuid asusid elama mõnda teise riiki, kust ta saadeti avarii tagajärgi likvideerima ja kes tulid tagasi Eestisse ning elavad siin.

Toetus makstakse üks kord aastas ning toetuse suurus on 230 eurot.

Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti veebilehel.