Ühinenud omavalitsuste üldplaneeringud

27.11.19

Halinga valla üldplaneering

 

Dokumendid

Kaardid

Vändra alevi üldplaneering

Vändra alevi üldplaneering on kehtestatud Vändra Alevivolikogu 18.06.1998. a otsusega nr 44.
 

Vändra valla üldplaneering

Planeeringu kehtestamine (määrus nr.30 , 21.09.2010)

Vändra valla üldplaneeringu seletuskiri

Vändra piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Üldplaneeringu kaardid .pdf formaadis:

 

Kaisma valla üldplaneering

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE