18.06.19
Kirjeldus: Vallavalitsus registreerib surma juhul, kui:
  • isik sureb Eestis ja surm ei ole registreeritud tervishoiuteenuse osutaja poolt;
  • välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või
  • välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus.
Dokumendid:
  • Arstlik surmateatis
  • Avaldaja isikut tõendav dokument
Aeg:           
Vallavalitsus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.
Hind: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Kontakt: Vändras: Ahti Randmere, ahti.randmere@pparnumaa.ee tel 443 0336
Pärnu-Jaagupis: Ulvi Schär, ulvi.schar@pparnumaa.ee tel 4473 702, 53086145
Tootsis: Julia Erm, julia.erm@pparnumaa.ee tel 4459 401, 59195833
Blanketid: surma registreerimise avaldus

1. juulist 2019 muutub Eestis surma registreerimise kord – tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel  lõpeb sellega alates 01.07.2019 surma registreerimise pädevus ning surma vallavalitsuses enam registreerida ei saa.  Erandjuhtudel registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus - Pärnu Linnavalitsus (aadressil Suur-Sepa 16, Pärnu linn).

Samas saavad lahkunu lähedased vallavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust.

 
Toimetaja: RIINI ÕIGE