Teemaplaneeringud

7.02.19

Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada elektrituulikute ja neid teenindava infrastruktuuri (teed, liinid, alajaam, tuulemõõdu tornid) asukohad, määrata maakasutus-ja ehitustingimused tuulikute ja neid teenindava infrastruktuurirajamiseksningservituudi seadmise vajadus.

Toimetaja: AHTI RANDMERE