Noortevolikogu

19.06.19

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 56 kehtestati Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu põhimäärus, mille § 1 lõike 1 kohaselt on Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu juures tegutsev Põhja-Pärnumaa noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põhja-Pärnumaa noorte huve.

Noortevolikogu ülesanded on loetletud põhimääruse paragrahvis 2 ja õigused ning kohustused paragrahvis 9.

Noortevolikogu esimeses koosseisus saab olema 13 liiget

Kontakt: ppnoortevolikogu@gmail.com

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE