Kultuurivaldkonna rahastamine ja toetused

28.06.18

Põhja-Pärnumaa vald

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Valla 2018. aasta spordi-, kultuuri- ja külaliikumise rahastamise plaan

Halinga piirkond

Rahastamise plaan

Toetused mittetulundus- ja kodanikuühendustele

Toimetaja: RIINI ÕIGE